Nieuws
Augustus 2020
Helaas dwingen de omstandigheden rondom de verspreiding van het Covid-19 virus ons om de openstelling tijdens de Open Monumentendag in 2020 af te gelasten.
Uw en onze gezondheid kunnen wij momenteel niet garanderen.
Onze collectie is dermate goed geprepareerd dat deze het komend jaar zeker zal overleven. Wind, weder en virus dienende zijn wij in 2021 weer van de partij.
December 2019
Het doet ons veel plezier om u op de drempel van 2020 de vernieuwde versie van onze Website te presenteren.
De menustructuur is veranderd en de pagina waarop onze collectie wordt gepresenteerd is totaal vernieuwd.
We maken bij de staat van de auto's gebruik van de door taxateurs gebruikte coderingen.
Wij wensen u veel plezier met deze virtuele tour.
Hebt u op- of aanmerkingen, kritiek of sugessties: schroom niet en mail
webmaster@yestercar.nl.